Smart ledningssystem kvalificerad Smart ledningssystem är ett modernt,
tidsenligt, trovärdigt, tryggt, affärsmässigt och framgångsrikt system för miljö/kvalitets/arbetsmiljöarbete.

Vi har Miljöcertifikat>>
Vi jobbar med ständiga förbättringar och tack vare vårt certifierade
​​​​​​​miljölednings-system säkerställer vi att företaget jobbar aktivt för att ta ansvar för miljön i allt det vi gör.

Vi har Kvalitécertifikat>>
Med ett certifierat kvalitetsledningssystem kan vi på ett säkert och systematiskt sätt behandla frågor som rör kvalite och kundtillfredsställelse. Arbetsmiljö Ett certifierat ledningssystem för hälsa och säkerhet visar engagemang för de anställda och att deras arbetsmiljö kommeri i första rummet. Med ett certifierat ledningssystem kan också kunder och ledningkänna sig trygga att lagkrav hanteras och efterlevs på ett effektivt sätt. Företaget innehar även följande certifikat Våtrum,skylift, ställning och takskottnings certifikat. Vi har även SSG utbildning..
Företag med godkända certifikat återfinns på Certifiering.nu.>>

LÄNK TILL SMARTLEDNINGSSYSTEM >>

Innehar Bas-P och Bas-U
​​​​​​